Konténer információk

Megrendelés

A konténert a megrendelő által kitöltött megrendelőlapon megadott paraméterek szerint állítjuk össze, ehhez minden szakmai segítséget megadunk telephelyünkön, személyes egyeztetés alapján.  Utólagos változtatásra nagyon nehezen vagy egyáltalán nincs lehetőség. Telephelyünkön megtekintheti, ellenőrizheti az elkészült konténert.  A konténer birtokba adása  az Adás Vételi szerződés aláírásával valamint a vételár megfizetésével történik.

Fizetés

 A vevő a megrendelt konténer vételárát, számla ellenében a szállítás előtt köteles teljesíteni. A szállítás megrendelése csak ez után történik. Egyedi igényeket tartalmazó konténer esetén az eladó minden esetben előlegszámlát állít ki. A kifizetett és átadásra váró konténert az eladó 10 munkanapig díjmentesen tárolja . Utána napi  tárolási, őrzési díjat számol fel.  15 napot meghaladó fizetési késedelem esetén az eladó elállhat a szerződéstől, erről a vevőt írásban tájékoztatja.

A megrendelt konténert csak a kiállított számla kiegyenlítése után kerül átadásra/birtokba adásra.

Szállítás

A konténer szállítása alvállalkozó  bevonásával történik, aki felel a termék szakszerű sérülésmentes szállításáért. Lehetőség van arra, hogy a szállítójárművet a megrendelő biztosítsa, ez esetben őt terheli a termék szakszerű sérülésmentes szállítása.  A megrendelő által biztosított szállítójárműre való felhelyezésért plusz költség kerül kiszámlázásra. Az eladó nem megfelelő jármű esetén megtagadhatja a konténer kiadását!

Telepítés

A telepítési terület és a fogadó szint előkészítése a megrendelő feladata. Hiányából fakadó károkért a vevő tartozik felelősséggel. A fogadószint megfelelő elkészítéséből fakadó meghiúsult telepítés esetén a fuvardíj az alvállalkozót megilleti. Az alvállalkozó nem megfelelő körülmények, megközelítés, akadályoztatás nem biztonságos lerakás esetén megtagadhatja a telepítést. Kérjen tanácsot az eladótól, késséggel áll rendelkezésre. A helyi hatósági engedélyek beszerzése a vevő feladata.

Karbantartás

A konténer karbantartása a vevő feladata A konténer nem igényel különös karbantartást. Tisztítható mosható felületekkel rendelkezik. Évente két alkalommal, ha szükséges, a tetején felgyülemlett faleveleket távolítsák el. Ezek felhalmozódása eltömheti  a konténer vízelvezető nyílásait, mely beázást okozhat.

Szavatosság

Az eladó szavatol azért, hogy a megrendelt konténert használatra alkalmas állapotban adja át.  Az eladó a törvényi előírásokban valamint a gyártó által biztosított garanciát vállal.  Használt konténer esetén a vevő megtekintett állapotban veszi át a konténert így a későbbiekben az eladót nem terheli felelősség a konténer hibáiért.

Közműre kötés

Telepítés után a vevő feladata a konténer közművekre köttetése, kötése, az érintési jegyzőkönyv elkészíttetése. Nem szakszerű bekötésből eredő károkért az eladó nem felel.  Kérjük, tartsa be a kötelező munkavédelmi előírásokat!